Det är vi som är Studio Strumenti

Sven-Åke Gustafsson
* Leg psyk sjuksköterska
* Leg psykoterapeut
* MSc i Ledarskap för förändring, förbättring och förnyelse
* Lång erfarenhet av chefsskap på olika nivåer
* Uppdrag och konsultation inom ledarskap, personlig utveckling,
   samt psykoterapi

Anders Hytter
* Fil dr i företagsekonomi med inriktning mot organisering och ledning
* Lång erfarenhet av ledarutbildning, ledarutveckling samt personlig utveckling
* Forskar om ledarskap, arbetsmiljö och hälsa, samt personlighet och beteende 
* Mångårig erfarenhet av att vara chef och ledare
* Uppdrag och konsultation inom ledarskap, team- och grupputveckling,
   samt verksamhetsutveckling