Ledarutveckling

Ledarutveckling kan innebära många typer av aktiviteter. Studio Strumenti erbjuder dig tre olika slags ledarutveckling:

  • Chefshandledning handlar om dig i din roll i ditt företag / din organisation
  • Ledarstil och chefsverktyg syftar till att ge dig påfyllning inom något område du upplever att du särskilt vill utveckla
  • Hållbar Chef handlar om att du ska hittar formerna för att kunna vara effektiv samtidigt som du är hälsosam, för dig själv såväl som för dina medarbetare

Chefshandledning

Chefshandledning tar utgångspunkt i dig som person. Syftet är att du ska få perspektiv på dig själv i den roll du förväntas ta i ditt arbete.

Förutom att granska rollen som sådan, innebär detta även att undersöka hur rollen är tänkt att passa in i organisationen. Vidare hur såväl roll som organisation synkar med själva verksamheten, dvs. det som ska generera intäkter för företaget.

Chefshandledning är alltså mer än traditionell coachning. Det handlar om att hjälpa dig finna balans mellan dig själv och

  • Rollen du har
  • Systemet/organisationen där rollen finns
  • Verksamheten du har ansvar för att leda

Ledarstil och chefsverktyg

Ledarstil och Chefsverktyg handlar om hur rustad du känner dig för att kunna verka i en chefsroll. Ju bredare repertoar desto bättre förutsättningar för att framgångsrikt kunna verka i rollen som chef.

Utifrån en kartläggning av dina behov, skräddarsyr vi ett träningsprogram. Du kan sedan välja om du vill arbeta med detta för dig själv, tillsammans med konsulten, eller i en grupp, tillsammans med andra chefer.

Hållbar chef

Effektiv och Hälsosam = En Hållbar Chef!

När en chef inte mår bra kostar det. Det kostar för chefen själv, det kostar för medarbetarna, och det kostar för företaget.

En hållbar chef är en chef som löser sin uppgift på ett effektivt sätt och samtidigt klarar av att balansera såväl sin egen som medarbetarnas hälsa. En kombination som i förlängningen gör gott för såväl produktivitet som välmående.

Hållbar Chef innebär en kartläggning av hur du mår – ditt ”Well-being” – samt vad det är som ligger till grund för den stress du eventuellt upplever. Med detta som utgångspunkt går vi vidare och utarbetar en handlingsplan för det du vill och behöver ändra på.