Vår värdebas

Vår verksamhet kännetecknas av:

Lärande och utveckling

Den kanske allra viktigaste utgångspunkten är tron på individens förmåga. Ett uppskattande förhållningssätt som tar vara på goda erfarenheter och intentioner samt leder vidare i en positiv spiral. Utveckling och glädje hör samman.

Trygghet, tillit och förtroende

Trygghet, tillit och förtroende är grundläggande faktorer för att skapa ett gott utvecklingsklimat. Respekt, öppenhet, engagemang, ödmjukhet och självdistans kännetecknar vårt förhållningssätt.

Professionalitet

Våra insatser bygger på en bred kompetens utifrån praktisk ledarskapserfarenhet, teoretisk kunskap samt forskning inom de områden vi verkar.