Utveckling av grupper & team

Det är mycket som sker när människor ska arbeta tillsam- mans för att uppnå ett gemensamt mål. Ibland går det fantastiskt bra, medan det ibland går fullständigt åt pipsvängen.

En väsentlig del av det som försiggår i grupper och team av olika slag handlar om kommunikation - och rätt ofta, brist på kommunikation. En annan väsenlig del handlar om att man har för dåliga verktyg för att kunna förstå hur det man själv eller andra gör påverkar. För om kommunikation och samspel inte fungerar i ett team tappar det mycket energi i onödan, och förlorar därmed också i effektivitet. Läs mer om detta under rubriken Samspel och kommunikation.

I de flesta företag och organisationer är ledningsgruppen en av de allra viktigaste funktionerna. Att vara utan en väl fungerande ledningsgrupp är som att vara utan både styrman och roder. Det finns mycket som kan gå snett med såväl processer, roller och strukturer som med hur effektivt teamet är.

Ett lag där alla vill glänsa och ingen tar ansvar för helheten förlorar snabbt i effektivitet. Du kan läsa mer om vårt erbjudande avseende ledningsgrupper genom att klicka på rubriken Effektivare ledningsgrupp i den vänstra kolumnen.