Vad skapar stress i Ditt jobb?

I det moderna samhället är den egna personen ett av de viktigaste verktygen man har i sitt arbete. Samtidigt innebär "jag är mitt viktigaste arbetsredskap" en ökad påfrestning på den enskilde. Det finns gott om arbets-uppgifter som kräver att den som levererar tjänsten t.ex. är positiv och glad oavsett hur han eller hon känner sig inombords. Det brukar kallas att ha en "professionell hållning" i jobbet. Men hur länge och i vilken omfattning orkar man leva med ett ansikte utåt medan man upp- lever något annat inom sig? Och vad händer sen, när man inte längre orkar hålla den förment glada fasaden?

Forskningen har till exempel lärt oss att kombinationen av höga krav och  begränsade befogenheter kan vara direkt livsfarlig om man är utsatt för det under en längre tid.

Hur hög stressbelastning har du?

Faktorer som kan leda till att vi känner oss stressade finns överallt. Vissa är lätta att uppfatta medan andra inte är alls uppenbara. Icke desto mindre bidrar de till den nivå av bakgrundsstress som finns på varje arbets-plats. Hur vi reagerar på stressorerna är dock mycket individuellt - det jag blir stressad av kan du uppfatta som stimulerande och tvärtom. Det kan därför finnas behov av att göra en mätning av stressbelastning ur såväl verksamhetens som ur enskilda chefers eller medarbetares perspektiv.

Vårt erbjudande innehåller

- Mätning och återkoppling av din stressprofil (upplevd
   belastning och strategier för hantering av stress)
- En personlighetsprofil
- Två samtal om utfallet av testerna och hur resultatet
   kan förstås utifrån den du är och den situation du 
   befinner dig i, samt hur du kan utveckla din stress-
   hantering
- Möjligheter till ytterligare samtal om så önskas

201308211377067858M1nb7v8220130821137706786773K8InkE201308211377067843aYiz3Dwr

Målet - Strategier för stresshantering

Målet med utvecklingsinsatsen är att du ska

  • Få en god förståelse för vad som ligger bakom din stress för att kunna eliminera stressorer
  • Vara utrustad med en bra kombination av strate- gier för stresshantering med tanke på den stress- belastning du är utsatt för
  • Slutligen att du har tillgång till dina stresshan- teringsstrategier när du behöver dem som bäst

Intresserad? Något du vill fråga om?


Kontakta oss om du själv eller någon du är ansvarig för har behov av att hantera sin stress

Anders 0708-508 880, eller Sven-Åke 0727-379 100