Samspel och kommunikation

Det mest grundläggande ...

Kommunikation är en av de mest grundläggande, och därmed också en av de viktigaste, processerna vi har. Detta gäller oavsett om vi pratar om kommunikation mellan två person, inom en grupp, eller i en hel organisation.

... och samtidigt bland det svåraste

Samtidigt har vi alla upplevt hur svårt det kan vara att få till en bra kommunikation. Budskap förvrängs, missförstås, uppfattas bara delvis, eller till och med försvinner helt och hållet i bruset.

Bra samspel ger högre effektivitet ...

En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att samspelet mellan kollegor eller inom teamet eller gruppen ska kunna vara så effektivt som behövs för att arbetet ska ge bra resultat.

... men har du verktygen som behövs?

Men, vilka verktyg har du och ditt team att ta till för att få till ett bra och effektivt samspel? Finns det personer i teamet som uppfattas som bromsklossar? Eller är det så att det finns någon eller några som är motsatsen - gasen i botten hela tiden? Och vad gör ni för att de ska vara i takt med teamet som helhet?

Vårt erbjudande - En heldag om samspel för högre effektivitet

I dagen ingår
- En beteendeprofil för var och en av deltagarna
   samt för hela teamet/gruppen
- Övningar i grupp för att träna på att samspela,
   gärna med koppling till egna vardagssituationer

Under dagen arbetar vi med återkoppling av beteende- profilen som kallas IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Ni blir introducerade i modellen samt får er

profil. En stor del av tiden ägnas åt övningar för att förankra förståelsen för modellen hos deltagarna.

Målet

En heldag på temat "samspel för högre effektivitet" ger
- Kunskaper om vad som styr beteendet hos personer
   med olika beteendeprofiler

- Kunskaper om hur personer med olika beteende-
   profiler reagerar under olika förutsättningar,
   t.ex. stress
- Kunskaper om hur jag, utifrån min beteendeprofil
   behöver agera för att det ska gynna situationen och
   samspelet mellan oss på bästa sätt

Gruppstorleken kan vara upp till 25 personer.

Intresserad? Något du vill fråga om?

Kontakta oss då via e-post eller telefon
Anders 0708-508 880 eller Sven-Åke 0727 379 100