Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön har kommit allt mer i fokus, inte minst beroende på den ökande mängden med diagnoser och sjukskrivningar bland såväl chefer som medarbetare. De flesta av oss känner, eller vet om någon, som ”"gått in i väggen"”. Det talar också sitt tydliga språk när fyrtio procent av de som blir chefer för första gången avsäger sig chefskapet inom tre år och i förtid, dvs. innan deras förordnande går ut.

I många fall handlar det om en allt tuffare kravbild från såväl ägare/uppdragsgivare som kunder/klienter kopplat till minskade resurser. Kombinationen av ökade krav och minskade resurser blir allt svårare för de enskilda medarbetarna att hantera.

Men, inte sällan handlar det även om att man har kvar en gammal organisationsutformning, dvs. man har inte anpassat organisationen till de krav verksamheten möter idag. Arbetet blir ineffektivt och energi läggs på saker som man egentligen inte skulle behöva bry sig om.

Psykosociala arbetsmiljöproblem handlar också ofta om att det finns personer i organisationen som inte kommer överens och där grunden till problemet aldrig hanterats för vad det är. Istället för att ha synliggjort och löst problemet, har det av olika skäl sopats under mattan.

Hur många av oss känner inte igen situationen där gamla personproblem och stridigheter plötsligt blossar upp på nytt och förorsakar både energitapp och stor olust i organisationen?

Sett med en chefs ögon, vad är det då för krav man möter och som man inte vet hur man ska hantera i rollen som chef? Det verkar framför allt vara de ”mjuka frågorna” som är svåra att ta tag i. Men, som med

mycket annat så är det sällan att denna typ av frågor löser sig av sig självt. Den akuta situationen kan bedarra, men är inte själva grundproblemet löst så är sannolikheten stor att det återkommer vid en senare tidpunkt. Det är då inte ovanligt att det dessutom tar sig en annan skepnad vilket gör det än svårare att identifiera vad det egentligen handlar om.

Våra erbjudanden

Vi följande tjänster/produkter med direkt koppling till arbetsmiljöområdet

 • Effektiv, Hälsosam och Hållbar?
  En heldag om att "få till" en effektivare och samtidigt hälsosam organisation
 • Stressbelastning och stresshantering
  Mätning av din stressprofil samt hjälp att utveckla strategier för att hantera din stress
 • Utredningar
  Vi genomför utredningar av psykosociala arbetsmiljöfrågor
 • Konsultationer
  Vi kan bistå med konsultinsatser när det gäller utveckling av den psykosociala arbetsmiljön
 • Att bli en Hållbar chef
  På vår andra site, Hållbar Chef, finner du ett antal erbjudanden som syftar till att hjälpa dig att bli en Hållbar Chef

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information eller för att boka tid för ett möte.

Anders 0708-508 880 eller Sven-Åke 0727 379 100