Hur rustad känner du dig för rollen som chef?

Ju bredare repertoar man har desto bättre förutsätt- ningar har man för att ta rollen som chef. Har du per- spektiv på vilka ledarstilar du använder dig av i olika situationer?

Forskningen har visat att vi fungerar som en slags ka- meleonter. Vi tar fram och använder olika stilar bero- ende på vad vi gör och vad situationen kräver av oss.

De allra flesta chefer är dock inte medvetna om sina stilar. Än mindre är man medveten om ifall man lyckas använda dem på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

Vårt erbjudande

Vi hjälper dig genom att göra en kartläggning med hjälp av ledarskapstest samt intervjuer.

Baserat på kartläggningen föreslår vi hur du kan utveckla dem i syfte att komplettera din verktygslåda. Resultatet blir ett träningsprogram med ett antal övningar som du gör själv, tillsammans med konsulten alternativt i grupp med andra chefer.

Målet

Målet med vårt erbjudande är att du ska få
 - Fördjupad förståelse för vilka ledarstilar du an-
   vänder dig av
 - Insikter i hur väl dessa fungerar i de situationer du
   möter i arbetet
 - Förståelse för vilka ytterligare ledarstilar du har  
   behov av i din yrkesroll
 - Träning i att behärska och använda den eller de stilar
   du upplever att du behöver utveckla

Intresseanmälan

Du är välkommen att göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig snarast

Anders 0708-508 880, eller Sven-Åke 0727-379 100