Effektiv och hälsosam - samtidigt?

Alla företag och organisationer är beroende av effektivi- tet i verksamheten. Men, vad är det som behövs för att skapa förutsättningar för att ditt företag eller organi- sation ska bli eller fortsätta att fungera så bra som möjligt?

Svaret på detta är givetvis inte beroende av en enda faktor. Vi kan dock säkert vara överens om att dina medarbetare har bättre förutsättningar till att vara mer produktiva när de friska och mår bra, jämfört med när de inte gör det.

Vad i organisationen är det då som påverkar medarbet- arnas prestationer och hälsa? I takt med att allt fler arbetar med tjänsteproduktion i någon form är det de psykosociala faktorerna på arbetet som behöver vara i fokus. Exempel är hur beter sig mot varandra, men också att det finns balans mellan krav och befogenheter.

Organisatoriskt hållbar på lång sikt?

Vår forskning handlar om hur de organisatoriska fak- torerna påverkar chefers och medarbetares hälsa och därmed också deras förutsättningar för att göra sitt arbete så bra som möjligt. För att beskriva vad vi för- söker förstå har vi myntat ett uttryck, att vara "lång- siktigt organisatoriskt hållbar".

För att en organisation ska vara långsiktigt organisato- riskt hållbar behöver den vara utformad så att det finns en balans i strävan efter att vara effektiv och att ha de organisatoriska faktorerna som skapar hälsa eller ohälsa på plats. Eller om man så vill - genom att ha de organisatoriska faktorerna på plats bereder man väg för ökad produktivitet och effektivitet.

En heldag om hur man "får till" en effektiv och hälsosam organisation

Vi erbjuder en heldag där vi hjälper ditt företag eller din enhet/avdelning att få insikt i hur hälsosam eller ohälsosam er arbetsplats är. Vi hjälper er genom att göra en genomlysning av statusen när det gäller faktorer som påverkar hälsan hos er i negativ respektiv i positiv riktning samt hur de påverkar effektiviteten.

Under dagen arbetar vi med såväl ert eget material som våra forskningsresultat. Vårt arbetssätt bygger på att skapa dialoger i växelvis mindre eller större grupper. Optimal gruppstorlek är mellan 20 och 30 personer.

Målet

En heldag på temat "hälsosam organisation" kan förväntas ge
- Ett synliggörande av frågor som är viktiga för att ditt
   företag eller enhet/avdelning ska kunna vara effektiv,
   hälsosam och organisatoriskt långsiktigt hållbar
- Ett påbörjande av en dialog i företaget/inom enheten
   om frågor och faktorer som påverkar såväl er effekti-
   vitet som er långsiktiga utveckling

Intresserad? Något du vill fråga om?

Kontakta oss då gärna för mer information eller för att boka tid för ett möte.
Anders 0708-508 880 eller Sven-Åke 0727 379 100