ERFA chef

Erfarenhetsutbyte mellan personer med likartade arbetsuppgifter har visat sig vara en effektiv metod när det gäller att öka såväl den personliga kompetensen som för verksamhetsutveckling i stort.

Chefer är många gånger ensamma i sin roll och sitt beslutsfattande och har begränsade möjligheter till erfarenhetsutbyte. ERFA-chef ger en möjlighet till erfarenhetsutbyte under neutrala och konfidentiella former samt under ledning av en erfaren handledare.

ERFA chef - Ledarutveckling

Denna ERFA-grupp arbetar med temat Ledarutveckling vilket innebär att fokus är på att utveckla ditt ledarskap.

Deltagarna ges möjlighet att utveckla kunskap och förmågor inom ramen för verkliga och egna problem- ställningar eller särskilda teman som deltagarna finner angelägna.

Deltagarna har likartade uppgifter i form av chefskap men kan besitta olika erfarenheter från varierande om- råden, vilket i sin tur vidgar perspektiven i lärprocessen.

ERFA-grupperna leds av en konsult, vilken har egna erfarenheter i chefsfrågor samt även kan bidra med teoretiska inspel.

Vårt erbjudande

Erbjudandet utgörs av ett terminsupplägg med 8 sam- mankomster med ett intervall på tre veckor mellan tillfällena.

Kostnaden för att delta är 3.200 exkl moms per person. Nästa grupp startar i januari 2018.

Målet

Målet med ERFA-grupperna är att hjälpa dig att utveckla ditt chefskap genom lärande i form av reflektion och kunskapsutbyte med andra chefer.

Intresseanmälan

Intresserad av att få veta mer om nästa programstart? Kontakta oss via e-post info@studiostrumenti.se eller på telefon

Anders 0708-508 880 Sven-Åke 0727-379 100