Chefshandledning

Vi har alla behov av att ta oss tid till att reflektera med jämna mellanrum. Vår chefshandledning handlar om att hjälpa dig att få perspektiv på ditt arbete och din arbets- situation.

Detta gör vi genom att ställa frågor. Vår roll är att göra det möjligt för dig att formulera svaren, för att i nästa steg omvandla dem till mål och handlingsplaner.

Vår kompetens inom området bygger på mångårig erfarenhet av handledning i många olika situationer och förutsättningar, med personer som varit i början av karriären, mitt i den, såväl som personer som börjat se slutet på sitt aktiva yrkesliv.

Vårt erbjudande

Vi inleder med ett kartläggande samtal om din arbets- situation och annat som du upplever är väsentligt att ta upp. Därefter bestämmer vi hur ofta handledningen ska äga rum.

Kontraktet om handledning löper halvårsvis.

Målet

Målet med vårt erbjudande är att du ska få
- Perspektiv på din arbetssituation och dig själv

- Insikter i dina utvecklingsmöjligheter
- Konkreta mål för vad du vill att din framtida 
   utveckling ska innebära
- Handlingsplaner som kommer att göra det möjligt
   för dig att nå dina mål
- Uppföljning och stöd under din vidare utveckling.

Intresseanmälan

Intresserad av att få veta mer? Kontakta oss via e-post info@studiostrumenti.se eller på telefon

Anders 0708-508 880, eller Sven-Åke 0727-379 100